Visie

Om succesvol een project kunnen realiseren is een aantal randvoorwaarden van toepassing:

Bij het uitvoeren van projecten is het goed om uitgedachte methodieken toe te passen zoals Prince2 en Agile/Scrum. Toepassing van de methodieken bepaalt niet het resultaat, maar geeft sturing zowel voor de projectmanager als de omgeving.

Naast het uitvoeren van een project in een organisatie, heb ik gemerkt dat je als externe medewerker vaak toegevoegde waarde kunt hebben voor de organisatie op andere gebieden dan het project. Je brengt een schat aan ervaring mee en kunt organisaties met elkaar vergelijken. Het is goed om waar mogelijk organisaties verder te helpen met jouw ervaring. De organisatie moet daarvoor open staan, gelukkig is dat ook vaak zo.

Hoe zullen projecten in de toekomst gaan? Ik verwacht dat het kortcylcisch resultaten opleveren door intensieve samenwerking van project en organisatie (Agile/Scrum) blijft. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel, daar hoort een snelle projectaanpak bij. Dat vraagt wel wat van de organisatie, die moet ook de snelheid aan kunnen. Daar zie ik dat nog veranderingen nodig zijn.